văn mẫu lớp 12

Viết bài làm văn số 5

Đề bài tham khảo và gợi ý làm bài Đề 1: Trong một bức thư bàn luận về văn chương, Nguyễn văn Siêu có viết: “Văn chương có loại đáng thờ, có loại ko đá…

Viết bài làm văn số 6

Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bài Đề 1: Trong chuyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: chuyện gia đình cũng dài như sông,…