tả em bé

Tả một em bé mà em yêu quý

Bài làm Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” cháu Tễu của em cũng đang tuổi tập đi tập nói. Bé Tễu mới t…

Tả một đứa bé mà em yêu quý

Bài làm Cô Viên bị tai nạn giao thông. Cô qua đời khi mới 25 tuổi, để lại một đứa con gái mới 6 tháng tuổi, tên là Hà. Bé Hà nay đã lên 3 tuổi, ở với …