người thầy đầu tiên

Soạn bài hai cây phong

(Trích Người thầy đầu tiên) I. Hướng dẫn tìm hiểu đọc hiểu Câu 1. Căn cứ vào đại từ nhân xưng xác định hai mạch kể của câu chuyện có vị trí như thế nà…